Peter Jønsson

Leder

Jeg beskæftiger mig med udvikling af kulturvirksomhed indenfor musik, teater og et bredt spekter af andre kulturevents.
Med målsætningen om at skabe rammerne om kulturoplevelser der bevæger, og stimulere alle de implicerede parter - og med ambitionen om at bidrage til fælleskabet og den kulturelle identitet for borgerne.
Vejen mod målet går gennem dialog og sparring - vidensdeling og innovation - nye tilgange til samarbejde og indhold. På tværs af institutioner og faggrænser - aktører og interessenter - landegrænser og kontinenter.

Udvalgte projekter
Den digitale musikrevolution 
- Music Management
Hvordan bliver man en succesfuld kunstner i musikbranchen?                      
- Music Management
Innovation på spillestedscenen
- Master i Oplevelsesledelse
Kulturvirksomhed i oplevelsesøkonomien 
- Master i Oplevelsesledelse
Brand med Band     
- Master i Oplevelsesledelse