Mogens Holm

Chef

Arbejder med personalepleje, partnerskaber, områdefornyelse, kommunikation og strategi i Københavns kommunes kulturinstitutioner på Østerbro, og med tværgående projekter inden for borgerinddragelse, kompetenceudvikling, internationale relationer, organisationsudvikling og politikformulering i Kultur og Fritidsforvaltningen.

 

Medforfatter til’Theatre-in-business– udfordringer og potentialer’ (Københavns Universitet); ”Integration og byfornyelse” (Catinet); ”Samfundsteori og hverdagskunst” (Samfundslitteratur);”Danmark i 80’erne" (Forum); "Amter/kultur-regioner?" (Københavns Amt); ’Teaterskolen 25 år’ (Statens Scenekunstskole); ’På virkelighedens spinkle racer’ (Husets Forlag); 'Betænkning om teaterstøtte i Danmark nr 1373'(Link) og ’Betænkning om kvalitetssikring og nyorganisering af egnsteatrene’ (Kulturministeriet).